STOPY REFERENCYJNE
z dnia
WIBOR PLN
1M
3M
6M
6,84%
6,90%
6,95%
LIBORCHF
1M
3M
6M
-0.7754
-0.7530
-0.7028
LIBORUSD
1M
3M
6M
5.3130
0.0000
0.0000
EURIBOREUR
1M
3M
6M
2.9150
3.0380
3.3410

  • WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate) - stopa procentowa, po jakiej największe banki w Polsce udzielają pożyczek innym bankom. Stopa ustalana jest dla dziewięciu terminów: ON (dzienny - od dzisiaj na jeden dzień); TN (dzienny - od jutra na jeden dzień); SW (na tydzień); 2W (dwa tygodnie); 1M (jeden miesiąc); 3M (trzy miesiące); 6M (pół roku); 9M (dziewięć miesięcy); 1Y (jeden rok) i ustalana jest w każdy dzień roboczy o godzinie 11.00. Administratorem stawek WIBOR jest GPW Benchmark S.A.
  • LIBOR (London Interbank Offer Rate) - stopa procentowa kredytów udzielanych na rynku międzynarodowym w Londynie, która jest ustalana o godzinie 11:00 GMT. Notowania LIBOR publikowane są z dobowym opóźnieniem, z powodu wymagań ICE - organizacji obliczającej i publikującej dane. LIBOR oferuje średnie dzienne stopy procentowe dla pięciu walut (dolara amerykańskiego, euro, funta brytyjskiego, jena japońskiego i franka szwajcarskiego) oraz siedmiu okresów kredytowych (od jednego dnia do 12 miesięcy). W sumie istnieje 35 różnych dziennych stawek LIBOR.
  • SARON (Swiss Average Rate Overnight) - Z uwagi na ryzyko manipulowania przez banki i inne instytucje wysokością stawki LIBOR Komisja Europejska zdecydowała się na zmianę stypy referencyjnej LIBOR CHF na SARON. W dniu 14 października 2021 roku KE opublikowała rozporządzenie wykonawcze zmieniające stawkę LIBOR na SARON - (ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1847 z dnia 14 października 2021 r.w sprawie wyznaczenia ustawowego zamiennika dla niektórych terminów zapadalności stopy LIBOR dla franka szwajcarskiego CHF LIBOR). Od 1 stycznia 2022 r. we wszystkich umowach kredytowych, w których stosowane są wskaźniki z grupy LIBOR CHF, są stosowane wskaźniki referencyjne z grupy SARON.
  • EURIBOR (Euro Interbank Offer Rate) - czyli stopa procentowa oferty międzybankowej w euro, jest stopą referencyjną skonstruowaną na podstawie średniej stopy procentowej, według której banki strefy euro oferują niezabezpieczone krótkoterminowe pożyczki na rynku międzybankowym. Stopa wyznaczana jest jako średnia z 20 banków tzw. panelowych, które wnoszą wkład do Euribor. (Są to instytucje finansowe, które obsługują największą liczbę transakcji na rynku pieniężnym w strefie euro). Stawki EURIBOR wyznaczane są dla pożyczek na następujące okresy: 1 i 2 tygodnie, 1, 2, 3, 6, 9 miesięcy i 1 rok, które ustalane są o godzinie 11:00 w Brukseli.