PIECZĘĆ BIAŁA 300x292 - KONTAKT                    kodQR pełne  dane - KONTAKT

 

 

 

 

 

 

KANCELARIA FINANSOWA CREDITFINANCE

 

    Wyrażam   zgodę   na   zbieranie,    opracowywanie,   przetwarzanie   i   przechowywanie   (w tym dla  celów dowodowych) moich   danych   osobowych    przez   Kancelarię  Finansową   CreditFinance   z   siedzibą  we Wrocławiu,  w  kontekście mojego  kontaktu  z  Kancelarią Finansową CreditFinance,  oraz    przekazywania tych   danych  przez  Kancelarię  do  banków   współpracujących   z  nią  w   zakresie  pozyskania    finansowania bankowego związanego  z  celem  opisanym w  niniejszym  kontakcie,  w  myśl  obowiązującego  Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego  i  Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

    Ponadto wyrażam zgodę na otrzymywanie ofert Kancelarii. Oświadczam, że zostałem pouczony o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych i ich poprawiania.