FINANSOWANIE INWESTYCJI

 

 

Z wieloletniego doświadczenia Kancelarii Finansowej CreditFinance wynika, że wielu inwestorów rozpoczyna realizację inwestycji, zwłaszcza  budowlanych, nie mając zapewnionych wystarczających środków na jej kontynuowanie, nie mówiąc już o jej zakończeniu. Wychodzą z założenia, iż jakoś sobie poradzą, wezmą pożyczkę, kredyt, przy czym nie mając potwierdzenia, iż wymagane brakujące środki uda im się pozyskać.

 

Przystępując do inwestycji nie mając zamkniętego budżetu pod względem wyliczenia całkowitych kosztów inwestycji (CKI), w tym nie pomijając kosztów około inwestycyjnych (pośrednich) np. transport, energia, media, marketing i reklama, nadzory, pozwolenia, koncesje, badania, prowizje bankowe, odsetki od kredytu w czasie realizacji inwestycji, sądowe, notarialne, czy też koszty działalności operacyjnej inwestora w trakcie realizacji inwestycji i można wymienić jeszcze wiele innych pośrednich kosztów, a które to koszty w większości przypadków są pomijane, a w sumie mogą stanowić od 10% do 30% CKI.

 

Przygotowanie profesjonalnego budżetu sprowadzać się będzie do wykazania wszystkich możliwych do przewidzenia kosztów związanych z realizacją inwestycji, zaplanowania które koszty będą pokrywane przez Inwestora jako udział własny, a które np. będą finansowane kredytem bankowym, w jakim terminie będą wykonywane poszczególne prace inwestycyjne, przez kogo i jakie będą potrzebne niezbędne środki finansowe w czasie i kto je pokryje.

 

O ile potrzebujesz:

  • pozyskania środków finansowych na realizację swoich celów biznesowych,
  • profesjonalnego biznesplanu,
  • doradztwa prawno-gospodarczo-finansowego,
  • przygotowania dokumentacji kredytowej,
  • doradztwa inwestycyjnego w związku z planowaną lub realizowaną inwestycją,
  •  wsparcia merytorycznego w planowanej bądź realizowanej inwestycji w okresie począwszy od jej planowania aż do oddania jej do użytkowania,                                                                                                                                                                                                                                                                             to skontaktuj się z naszą Kancelarią poprzez zakładkę KONTAKT.                                                                                                                                                                                                                                                                        Po otrzymaniu od Państwa informacji, niezwłocznie  z Państwem się skontaktujemy.