FINANSOWANIE INWESTYCJI

500 zł PRZÓD 768x382 300x149 - FINANSOWANIE

Z wieloletniego doświadczenia Kancelarii Finansowej  CreditFinance wynika, że wielu inwestorów rozpoczyna realizację  inwestycji,  zwłaszcza  budowlanych, nie  mając  zapewnionych  wystarczających  środków  na  jej kontynuowanie, nie mówiąc już o jej zakończeniu. Wychodzą z założenia, iż jakoś sobie poradzą, wezmą pożyczkę, kredyt,  przy czym nie mając potwierdzenia, iż wymagane brakujące środki uda im się pozyskać.

Przystępując do inwestycji nie mając zamkniętego budżetu pod względem wyliczenia całkowitych kosztów inwestycji (CKI), w tym nie pomijając  kosztów około inwestycyjnych (pośrednich) np. transport, energia, media, marketing i reklama, nadzory, pozwolenia, koncesje, badania, prowizje bankowe, odsetki od kredytu w czasie realizacji inwestycji, sądowe, notarialne, czy też koszty działalności operacyjnej inwestora w trakcie realizacji inwestycji i można wymienić jeszcze wiele innych pośrednich kosztów a które to koszty w większości przypadków są pomijane a w sumie mogą stanowić od 10% do 30% CKI.

Przygotowanie profesjonalnego budżetu sprowadzać się będzie do wykazania wszystkich możliwych do przewidzenia kosztów związanych z realizacją inwestycji, zaplanowania które koszty będą pokrywane przez Inwestora jako udział własny a które np. będą finansowane kredytem bankowym, w jakim terminie będą wykonywane poszczególne prace inwestycyjne, przez kogo i jakie będą potrzebne niezbędne środki finansowe w czasie i kto je pokryje.

O ile potrzebujesz profesjonalnego biznesplanu, pozyskania środków finansowych na realizację inwestycji, doradztwa prawno-finansowego, przygotowania dokumentacji kredytowej, wsparcia merytorycznego w planowanej bądź realizowanej inwestycji, w okresie począwszy od jej planowania aż do oddania jej do użytkowania,  to skontaktuj się z naszą Kancelarią a otrzymasz profesjonalną i satysfakcjonującą Ciebie pomoc.