Przedmiotem oferty Kancelarii CreditFinance jest:

– sporządzanie biznesplanów, prognoz i analiz finansowych,
– consulting prawno – finansowy związany z planowanymi lub realizowanymi inwestycjami o różnym charakterze,
– wykonywanie symulacji finansowych z związku z planowanymi inwestycjami,
– pozyskiwanie środków finansowych na realizację planowanych inwestycji,
– leasing zwrotny nieruchomości komercyjnych,
– leasing środków trwałych,
– przygotowywanie dokumentacji kredytowej i leasingowej,
– współpraca z bankami kredytującymi, oraz leasingodawcami,
– zarządzanie projektami inwestycyjnymi w tym wg metodologii PRINCE2,
– przeprowadzanie audytu prawnego, finansowego, zarządczego w spółkach.

Jeśli chcesz osiągnąć sukces, to zaczynaj inwestycję od analiz i prognoz finansowych.

ANALIZA 300x154 - OFERTA

Oferta nasza skierowana jest dla inwestorów już działających, nie zależnie od formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, czy też chcących realizować inwestycję w ramach spółki celowej.

To co nasz wyróżnia na rynku, to współpraca z inwestorem na każdym etapie realizacji inwestycji tj. począwszy od pomysłu na inwestycję, poprzez uczestniczenie w jej planowaniu na każdym poziomie, wskazywaniu rozwiązań prawno-finansowych i organizacyjnych związanych z planowaną inwestycją, przygotowaniu symulacji finansowych związanych z projektem, sporządzeniu biznesplanu wraz z analizą i prognozami finansowymi, pozyskaniem środków finansowych na realizację inwestycji, współpraca pomiędzy inwestorem a bankiem kredytującym, w tym w zakresie wypłat transz kredytowych, spełnienia warunków przez inwestora do ich wypłaty oraz doradztwa aż do czasu oddania inwestycji do użytkowania. Również współpracujemy z naszym klientem po zakończeniu realizacji inwestycji w  zakresie przygotowywania różnego rodzaju raportów i sprawozdań  na potrzeby kredytodawcy, oraz dla celów zarządczych.

Pozyskujemy środki kredytowe dla firm i spółek celowych celem sfinansowania:

Kredyty dla firm 1 1 688x1024 202x300 - OFERTA

– zakupu lub budowy nieruchomości na cele własne lub komercyjne,
– pokrycia płatności VAT związanych z inwestycjami,
– zakupu linii produkcyjnych,
– zakupu środków trwałych,
– bieżącej działalności operacyjnej firm,
– uwolnienie środków finansowych zamrożonych w nieruchomościach komercyjnych z przeznaczeniem na                działalność operacyjną firmy.

Również dzięki współpracy Kancelarii z wieloma bankami i spółkami finansowymi, przygotowujemy dla naszych klientów najkorzystniejsze rozwiązania związane z leasingiem i factoringiem.