• Przedmiotem oferty Kancelarii Finansowej CreditFinance jest:

 

 

DORADZTWO PRAWNO-FINANSOWO-GOSPODARCZE

 

analiza

 

 

Kancelaria Finansowa CreditFinance w ramach swojej działalności udziela doradztwa prawno-finansowo-gospodarczego w związku prowadzoną działalnością gospodarczą, oraz z planowanymi lub już realizowanymi inwestycjami.

 

Oferta nasza skierowana jest dla inwestorów już działających, niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, oraz chcących realizować inwestycję w ramach swojej działalności lub spółki celowej.

 

Celem kancelarii jest merytoryczna pomoc inwestorom w zakresie płynnego przejścia przez nich w procesie inwestycyjnym w wielu obszarach z tym związanych, w zakresie:

 • zaplanowania inwestycji,
 • opracowania budżetu inwestycji,
 • zaplanowania jej finansowania włącznie z pozyskaniem środków kredytowych na jej realizację,
 • uczestniczenie w przygotowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji,
 • consulting prawno-finansowo-gospodarczy związany z planowanymi lub realizowanymi inwestycjami,
 • wykonywanie symulacji finansowych,
 • opracowania biznesplanu wraz z analizą i prognozami finansowymi,
 • udzielania doradztwa prawno-finansowego przy sporządzaniu umów z wykonawcami prac budowlano-wykończeniowych i wyposażenia obiektu,
 • reprezentowanie ich przed bankami kredytującymi,
 • współuczestniczenie w trakcie realizacji inwestycji do czasu jej oddania do użytkowania,
 • zarządzania projektami inwestycyjnymi w tym wg metodologii PRINCE 2,
 • przeprowadzanie audytu prawnego, finansowego i zarządczego w spółkach.

To co nas wyróżnia na rynku, to współpraca z inwestorem na każdym etapie realizacji inwestycji tj. począwszy od pomysłu na inwestycję, poprzez uczestniczenie w jej planowaniu na każdym poziomie, wskazywaniu rozwiązań prawno-finansowych i organizacyjnych związanych z planowaną inwestycją, przygotowaniu symulacji finansowych związanych z projektem, sporządzeniu biznesplanu wraz z analizą i prognozami finansowymi, pozyskaniem środków finansowych na realizację inwestycji, współpraca pomiędzy inwestorem a bankiem kredytującym, w tym w zakresie wypłat transz kredytowych, spełnienia warunków przez inwestora do ich wypłaty oraz doradztwa aż do czasu oddania inwestycji do użytkowania.

Również współpracujemy z naszym Klientem po zakończeniu realizacji inwestycji w zakresie przygotowywania różnego rodzaju raportów i sprawozdań na potrzeby kredytodawcy oraz dla celów zarządczych, jak też dla banków kredytujących

Istnieje możliwość podpisania z Kancelarią odrębnych umów na:

 • Umowę doradztwa w zakresie przygotowania Inwestora do realizacji projektu,
 • Umowę sporządzenia biznesplanu wraz z analizą i prognozami finansowymi,
 • Umowę pozyskania środków kredytowych na realizację inwestycji,
 • Umowę prowadzenia Inwestora w okresie realizowania inwestycji aż do oddania jej do użytkowania, w tym w kontaktach z bankiem i wykonawcami,                                                                         lub                                                                                                                                                                              
 • jednej umowy całościowej.

 

Mottem kancelarii jest:

"Inwestycja rozpoczyna się od analiz i prognoz finansowych"

 

BIZNESPLANY

biznesplan

 

 

 

 

 

 

Specjalizujemy się w sporządzaniu biznesplanów związanych z inwestycjami o różnym charakterze.

 

Biznesplany sporządzamy na potrzeby:

 • Inwestorów planujących inwestycje celem podjęcia decyzji o jej realizacji,
 • Inwestorów planujących pozyskanie środków finansowych na realizację lub dokończenie inwestycji,
 • Na potrzeby pozyskania kredytu bankowego, bądź innego zewnętrznego finansowania,
 • Przedstawienia projektu inwestycyjnego udziałowcom lub akcjonariuszom spółek prawa handlowego,
 • Pozyskania środków unijnych

Kancelaria pozyskuje środki finansowe na realizację inwestycji o różnym charakterze.


Należy mieć na uwadze:

„Dobry biznesplan to 70% sukcesu.”


FINANSOWANIE – KREDYTY

kredyty-dla-firm

 

 

 

 

 

 

 

Pozyskujemy środki kredytowe z przeznaczeniem na:

 • realizację inwestycji związanych z zakupem nieruchomości na cele własne lub komercyjne,
 • realizację inwestycji budowlanych związanych z budową lub rozbudową nieruchomości na cele własne lub komercyjne,
 • remont, modernizację lub rozbudowę nieruchomości o różnym charakterze,
 • zakupu linii produkcyjnych,
 • zakup środków transportu,
 • zakup sprzętu i urządzeń elektronicznych,
 • zakup sprzętu i urządzeń medycznych,
 • zakup środków trwałych,
 • bieżącą działalność operacyjną firm,
 • pokrycie płatności VAT związanych z inwestycjami,
 • uwolnienie środków finansowych zamrożonych w nieruchomościach komercyjnych,
 • pożyczki hipoteczne dla firm.

Dzięki pozyskanym przez naszą Kancelarię środkom finansowym na rzecz naszych Klientów, mogło powstać wiele obiektów o różnym charakterze jak: hotele, galerie handlowe, koleje linowe, inwestycje developerskie, stacje benzynowe, mini browary, domy opieki senioralnej, wielokilometrowa droga, zakup środków trwałych.

 

Ponadto jeśli Państwo do tego oczekujecie skuteczności i profesjonalizmu, jak też dobrego doradztwa prawno-inwestycyjno-finansowego, to z naszą Kancelarią osiągniecie Państwo swój cel, tak jak nasi dotychczasowi Klienci.

 

LEASING

leasing

 

O ile Państwo planujecie zakup środka trwałego na potrzeby swojej działalności i do tego nie pozbywając się swoich zasobów finansowych, a może jesteście Państwo zainteresowani uwolnieniem środków finansowych zamrożonych w posiadanych środkach trwałych lub w nieruchomościach zabudowanych i wykorzystujecie je na swoją bieżącą działalność, to proponujemy dla Państwa różnego rodzaju usługi leasingu:

- leasing operacyjny,

- leasing finansowy,

- leasing zwrotny,

- leasing nieruchomości.

 

Kontaktując się z naszą Kancelarią Finansową CreditFinance otrzymacie Państwo pełne wsparcie w przedmiotowym temacie.

 

FAKTORING

faktoring

 

 

W dzisiejszych czasach, z rozmów z przedsiębiorcami największą bolączką jest zachowanie przez nich płynności finansowej, która jest zakłócana przez nie terminowe płatności za faktury, lub wymuszanie przez kontrahentów długich terminów płatności.

 

Receptą na ten problem jest FAKTORING.

 

O ile Państwo w swoich działalnościach chcecie uniknąć zatorów płatniczych, zachować własną płynność finansową, stać się konkurencyjnym na rynku sprzedając swoje towary lub produkty z wydłużonymi terminami płatności, to skorzystanie z faktoringu jest bardzo dobrym rozwiązaniem.

 

Dzięki temu rozwiązaniu, możecie Państwo również zaplanować swoje inwestycje nie bojąc się, iż przez swoich nierzetelnych kontrahentów utracicie Państwo płynność finansową, a co z kolei zakłóci spokojną realizację zaplanowanej inwestycji.

 

Zalety faktoringu:

- Firma uzyskuje dużo szybciej środki finansowe,

- Poprawia swoją płynność finansową,

- Daje jej przewagę konkurencyjną, poprzez możliwość wydłużenia terminów płatności,

 

Zapraszamy do skorzystania z tego produktu.

 

 

O ile potrzebujecie Państwo profesjonalnego biznesplanu, pozyskania środków kredytowych na realizację inwestycji, doradztwa prawno-finansowego, przygotowania dokumentacji kredytowej, wsparcia merytorycznego w planowanej bądź realizowanej inwestycji, w okresie jej planowania aż do oddania jej do użytkowania, leasingu lub faktoringu, to prosimy o kontakt z naszą Kancelarią, a otrzymacie Państwo profesjonalną i satysfakcjonującą pomoc, o czym mogli przekonać się już nasi Klienci.