Skala podatku dochodowego od osób fizycznych

Rok 2022 dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r

Podstawa obliczenia podatku
w złotych

Podatek wynosi

ponad
do
120 00012% minus kwota zmniejszająca podatek 3 600 zł w stosunku rocznym
120 00010 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł
1 000 00010 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł  plus dodatkowe 4% od nadwyżki ponad 1 mln zł podstawy

Rok 2021

Podstawa obliczenia podatku
w złotych
Podatek wynosi
ponad
do
85 52817 % minus kwota zmniejszająca podatek
85 52814 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek
1 000 00014 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek plus dodatkowe 4% od nadwyżki ponad 1 mln zł podstawy

Rok 2020

Podstawa obliczenia podatku
w złotych
Podatek wynosi
ponad
do
85 528 17 proc. minus kwota zmniejszająca podatek
85 528

   127 000

14 539 zł 76 gr zł plus 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł

Kwota zmniejszająca podatek jest uzależniona od wysokości uzyskanego dochodu i w 2020 r. wynosi:

Kwota podstawy      Kwota zmniejszająca podatek
1 360 złdla podstawy obliczenia podatku, która nie przekracza kwoty 8 000 zł
1 360 zł- pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:

-834 zł 88 gr x (podstawa obliczenia podatku - 8 000 zł) ÷ 5000 zł

-dla podstawy obliczenia podatku powyżej 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł,

525 zł 12 grdla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł,
525 zł 12 gr- pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:

525 zł 12 gr x (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł

-dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Rok 2019

Podstawa obliczenia podatku
w złotych
Podatek wynosi
ponad
do
85 52818 proc. minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85 52815 395 zł 04 gr plus 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł
100000015 395 zł 04 gr + 32 % nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek plus dodatkowe 4% od nadwyżki ponad 1 mln zł podstawy

Kwoty wolne od podatku za 2019 rok

Dochód roczny podatnikaStawka podatkuKwota wolna
1 zł – 8.000 zł18% minus 1.440 zł8.000 zł
8.001 zł – 13.000 zł18% minus kwota obniżającaDegresywna – od 8.0001 zł do 3.091 zł
13.001 zł- 85.528 zł18% minus 556,02 zł3.091 zł
85.529 zł – 127.000 zł32% minus kwota obniżającaDegresywna – od 3.091 zł do 0 zł.
od 127.001 zł32%Brak kwoty wolnej od podatku

Kwoty zmniejszające podatek za 2019 rok

Kwota podstawyPlanowana kwota zmniejszająca podatek
Do 8 000 zł1440.00 zł
8 001 zł– 13 000 zł1 440.00 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł
13 001 zł – 85 528 zł556,02 zł
85 529 zł – 127 000 zł556,02 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556,02 złr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł
127 001 zł i więcejbrak

Rok 2018

Podstawa obliczenia podatku
w złotych
Podatek wynosi
ponad
do
85 52818 proc. minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85 52815 395 zł 04 gr plus 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł

Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku - Degresywny od 6600 zł do 3091 zł

Rok 2017

Podstawa obliczenia podatku
w złotych
Podatek wynosi
ponad
do
85 52818 proc. minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85 52815 395 zł 04 gr gr plus 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł

Rok 2011 - Rok 2016

Podstawa obliczenia podatku
w złotych
Podatek wynosi
ponad
do
85 52818 proc. minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85 52814 839 zł 02 gr plus 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł

Rok 2010

Podstawa obliczenia podatku
w złotych
Podatek wynosi
ponad
do
85 52818 proc. minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85 52814 839 zł 02 gr plus 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł

Rok 2009

Podstawa obliczenia podatku
w złotych
Podatek wynosi
ponad
do
85 52818 proc. minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85 52814 839 zł 02 gr plus 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł

Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku 3.091 zł

Rok 2008

Podstawa obliczenia podatku
w złotych
Podatek wynosi
ponad
do
44 49019% minus kwota zmniejszająca podatek 586,85 zł
44 49085 5287.866,25 zł + 30% nadwyżki ponad 44.490 zł
85 52820.177,65 zł + 40% nadwyżki ponad 85.528 zł