CreditFinance

Zadzwoń:
71 34-24-888
791 937 885
fax 71 70-72-185

Godziny otwarcia:
od pon. do pt.
9.00 - 17.00


Kredyt hipoteczny
w zasięgu Twojej
ręki!

Oferta CreditFinance


KREDYT DLA DEWELOPERÓW Opcja 1

1. Cel kredytu
 • budowa budynków z przeznaczeniem na sprzedaż lokalami
      mieszkalnymi i/lub lokalami użytkowymi
 • modernizacja, przebudowa budynków w celu uzyskania lokali
      mieszkalnych i/lub użytkowych na sprzedaż
 • budowa osiedli domów jednorodzinnych lub segmentów
      przeznaczonych na sprzedaż

 • Część kredytu może być przeznaczona na refinansowanie kredytu zaciągniętego w innych bankach na cele powyższe bądź finansowanie podatku VAT.
  2. Nabywcy produktuInwestorzy posiadający lub tworzący spółki specjalnego przeznaczenia w formie spółek akcyjnych lub z o.o.
  Inwestor musi posiadać działkę oraz wykonać prace projektowe, potwierdzone pozwoleniem na budowę.
  3. Wysokość kredytudo 90% kosztów inwestycji
  4. Waluta KredytuPLN
  5. LTVMax LTV 80 % bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości
  6. Okres kredytowaniaMax okres kredytowania - 3 lata
  7. Rachunek do obsługi projektuInwestor zobowiązany jest do prowadzenia rachunku, na który dokonywane będą wpłaty nabywców jednostek mieszkalnych/użytkowych.
  środki wpłacone na ten rachunek pomniejszą kwotę dostępnego kredytu.
  8. źródła finansowania- udział własny i/lub
  - środki wpłacane przez nabywców jednostek mieszkalnych/użytkowych,
     zainwestowaną w nieruchomość lub zgromadzone na rachunku w Banku.
  9. Spłata odsetekOsdetki są pobierane w ciężar kredytu w okresach miesięcznych
  10. Dodatkowe wymogiWymagany Generalny Wykonawca.


  KREDYT DLA DEWELOPERÓW Opcja 2


  1. Cel kredytu
 • budowa, dokończenie budowy, remont, nadbudowa lub rozbudowa: budynków wielomieszkaniowych, domów jednorodzinnych, wolno stojących budynków użytkowych
 • remont, nadbudowa lub rozbudowa lokali mieszkalnych
 • budowa, dokończenie budowy, remont lub rozbudowa wolno stojących garaży
 • przebudowa pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na mieszkalne
 • zakup nieruchomości wraz z:
  - dokończeniem budowy, remontem, nadbudową i rozbudową zlokalizowanych na niej budynków wielomieszkaniowych, domów jednorodzinnych, wolno stojących budynków o funkcjach użytkowych,
  - remontem, nadbudową i rozbudową lokali mieszkalnych znajdujących się w zlokalizowanych na niej budynkach wielomieszkaniowych,
  - dokończeniem budowy, remontem i rozbudową znajdujących się na niej wolno stojących budynków garażowych,
  - przebudową zlokalizowanych na niej budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne
 • spłata zadłużenia z tytułu kredytu zaciągniętego wcześniej na wymienione powyżej cele
 • 2. Nabywcy produktuDeweloperzy
  3. Wysokość kredytu Kwota kredytu nie może przekroczyć:
 • 80% wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia;
 • w przypadku kredytu na spłatę zadłużenia - kwoty zadłużenia pozostającego do spłaty.

 • Kredyt może być udzielony do wysokości aż 100% kosztów inwestycji
  4. Waluta Kredytu PLN
  5. Okres kredytowania Termin spłaty kredytu aż 5 lat
  6. KarencjeMożliwość karencji w spłacie kapitału lub karencji w spłacie odsetek.
 • kredyt na cele zakupowe oraz na spłatę wcześniejszego zadłużenia -karencja w spłacie kapitału w okresie do wypłaty ostatniej transzy kredytu.
 • kredyt na cele związane z realizacją inwestycji - karencja w spłacie kapitału albo kapitału i odsetek w okresie realizacji kredytowanego przedsięwzięcia oraz - dodatkowo - przez okres 6 miesięcy po zakończeniu realizacji inwestycji.
 • 7. Dodatkowe wymogi w zakresie warunków wypłaty kredytu Wypłata kredytu następuje:
 • jednorazowo
 • transzami
 • 8. Dodatkowe opcje produktu
 • możliwość łączenia celów kredytowania,
 • możliwość wielokrotnej zmiany waluty w czasie spłaty kredytu,
 • brak wielu opłat m.in. za wcześniejszą spłatę kredytu, nadpłacanie rat.

 • CreditFinance
  biuro
  Copyright 2005 CreditFinance